Welcome to Question and Answer platform. Sual Cavab saytına xoş gəlmişsiniz, burada sizin verdiyiniz suallarınız cavablandırılacaq.

En Yaxsilar 01/2018
 1. lion

  4040 Bal

 2. selcan

  1310 Bal

 3. aytekin

  590 Bal

 4. ELGUN

  440 Bal

Aylıq mükafat
1-ci yer: 20 manat
2-ci yer: 10 manat

The aim of existence of this website is to serve people and help them to find answers to their questions and express their thoughts and expressions.

 

Milyonçu oyunu / Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universiteti / Ordubad Rayonu /
–1 vote
Biologiya nədir?

Biologiya nəyi öyrənir?
asked in Biologiya by (4k points)
retagged by

2 Answers

0 votes

 

Biologiya (Bios – canlı, logos – elm) – canlı təbiət haqqında kompleks elm- hal hazırda Yer üzərində mövcud olan və məhv olmuş külli miqdarda növ müxtəlifliyi, onların quruluşu və funksiyası, mənşəyi, çoxalması və inkişafı, canlı və cansız təbiətlə əlaqəsi haqqında. Biologiya həyatın xas olan ümumi və fərdi qanunauyğunluqları müəyyən edir. Biologiyanın çoxlu şöbələrinin olmasına baxmayaraq qanunauyğunluqlar əsasən Ümumi Biologiya tərəfindən tədqiq edilir. Ümumi Biologiya özündə əsasən Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi haqqında nəzəriyyəni, Hüceyrə haqqında nəzəriyyəni (Sitologiyanı), Molekulyar Biologiyanı, İnsan haqqında nəzəriyyəni, Ekologiyanı, Genetikanı, Biosfer haqqında nəzəriyyəni, Təkamül nəzəriyyəsini (Darvinizmi), Orqanizmin individual inkişafını öyrənir.
Biologiya termini elmə ilk dəfə 1802-ci ildə bir-birindən asılı olmadan J.B.Lamark və Q.R.Treviranus daxil etmişlər.
Bəs həyat nədir? Bu sualın cavabı hələdə sirr olaraq qalır. Lakin həyata verilən ən çox işlənən tərif əsasən bu cür səslənir--Həyat zülalların fiziki-kimyəvi vəziyyəti və xüsusi mövcud olma formasıdır.
 
 
DNA sarmalı
Biologiyaya aid aşağıdakı fənnlər aiddir:
Botanika
Geo-Botanika
Zoologiya
Anatomiya
Mikologiya
Bakteriologiya
Virusologiya
Morfologiya
Fiziologiya
Genetika
Histologiya
Sitologiya
Embriologiya
İmmunologiya
Taksikologiya
Taksonomiya
Neyrobiologiya
Briologiya
Təkamül Təlimi
Biokimya
Biofizika
Biocoğrafiya
Biometriya
Bionika
Bioinformatika
Ekologiya
Sistematika
Antropologiya
Palentologiya
Ksenobiologiya
Astrobiologiya
Molekulyar Biologiya
Kosmik biologiya
Okean Biologiyası
Hidrobiologiya
İnkişaf Biologiyası
İlk dəfə canlı təbiəti bütövlükdə öyrənilməsi cəhdləri antik həkim və filosoflar tərəfindən edilmişdi (Hipokrat, Qalen, Teofrast, Aristotel). Məhz onların əməyi İntibah dövründə davam etdirilərək Botanika, Zoologiya, Anatomiya, Fiziologiya elmlərinin əsasını qoydu.
Mikroskopun kəşfi Biologiyanın sərhədlərini mikroaləmə qədər genişləndirdi. Mikroskopun kəşfi ilə Zoologiyada yeni aləm- Birhüceyrəlilər və ya İbtidailər (Protozoa) aləmi, Botanikada isə birhüceyrəli yosunları müşhaidə etmək mümkün oldu. Həmçinin bakteriyaları və virusları müşhaidə etmək mümkün oldu. Beləliklə hüceyrə kəşf olundu (1556. Robert Huk).
 
Mənbə: az.wikipedia.org
answered by (10.9k points)
16 yasli insanda nece dis olur ve bunlarin necesi azi dis olur
0 votes
biologiya bitkilerin çoxalması inkişafi  haqqında elm
answered by (1.3k points)
...