Welcome to Question and Answer platform. Sual Cavab saytına xoş gəlmişsiniz, burada sizin verdiyiniz suallarınız cavablandırılacaq.

En Yaxsilar 01/2018
 1. lion

  4040 Bal

 2. selcan

  1310 Bal

 3. aytekin

  590 Bal

 4. ELGUN

  440 Bal

Aylıq mükafat
1-ci yer: 20 manat
2-ci yer: 10 manat

The aim of existence of this website is to serve people and help them to find answers to their questions and express their thoughts and expressions.

 

Milyonçu oyunu / Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universiteti / Ordubad Rayonu /
0 votes
Françayzinq nədir?

Xahiş edirəm bir az melumat verin.
asked in Karyera & Məşğuliyyət by (4k points)
edited by

1 Answer

0 votes

 

Françayzinq, kommersiya münasibətləri növü (fr. franchir, «azad etmək») — bazar subyektləri arasında münasibətlər növü, bir tərəf (françayzer) digər tərəfə (françayzi) müəyyən haqqa (royalti) öz biznez-modeli əsasnda özünə məxsus biznes növü ilə məşğul olmağa icazə verir. Françayzinq - digərinin haqq əsaında kiminsə əmtəə nişanından istifadə edilməsinə rəsmi icazədir.
 
Filip Kotler françayzinqin aşağıdakı əlamətlərini qeyd edir :
françayzer onun əmtəə nişanından istifadəyə görə digərinin gəlirindən müəyyən faiz alır;
françayzi biznes sisteminin bir hissəsi olmaqdan ötrü ilkin haqq ödəyir;
françayzer françayziyə biznesin təşkili sistemini verir.
 
Menbe: az.wikipedia.org
answered by (10.9k points)
...