Welcome to Question and Answer platform. Sual Cavab saytına xoş gəlmişsiniz, burada sizin verdiyiniz suallarınız cavablandırılacaq.

En Yaxsilar 01/2018
 1. lion

  4040 Bal

 2. selcan

  1310 Bal

 3. aytekin

  590 Bal

 4. ELGUN

  440 Bal

Aylıq mükafat
1-ci yer: 20 manat
2-ci yer: 10 manat

The aim of existence of this website is to serve people and help them to find answers to their questions and express their thoughts and expressions.

 

Milyonçu oyunu / Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universiteti / Ordubad Rayonu /
+1 vote
Transmilliləşmə indeksi nece qiymətləndirilir?
related to an answer for: Transmillilesme indeksi nece hesablanir?
asked in Digər - Biznes & Maliyyə by (130 points)
edited by

1 Answer

0 votes

Xarici aktivlərin ümumi aktivlərə olan faiz nisbəti, xarici satışlar ilə ümumi satışın faiz nisbəti və xarici ölkələrdə işləyənlərin sayının ümumi işçilərin sayına olan faiz nisbətlərinin ədədi ortasının tapılması yolu ilə. Bu göstərici transmilliləşmənin əsas qüvvəsi olan transmilli korporasiyaların xarici filiallarının transmilli korporasiyalar üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Aydın məsələdir ki, transmilliləşmə indeksi daha yuxarı olan firma transmilliləşmə prosesinə daha geniş şəkildə cəlb olunub.

answered by (10.9k points)
...